fotki

USŁUGI SPECJALISTYCZNE

Wychodząc naprzeciw potrzeb naszych klientów staramy się kompleksowo wykonać pełny zakres robót lub na ile to możliwe pomóc w odpowiednim przygotowaniu powierzchni przed wykonaniem kolejnych procesów technologicznych.

Zakres usług oferowanych przez firmę BUD-MANN obejmuje m.in.:
- badania Pull-Off
(wykonujemy badania różnego typu powłok określające wytrzymałość na odrywanie).
Pomiary wykonywane przy wykorzystaniu specjalistycznego urządzenia Dyna Estrich szwajcarskiej firmy PROCEQ.
- piaskowanie powierzchni (metoda strumieniowo ścierna)
(wykonujemy oczyszczanie powierzchni metodą strumieniowo ścierną przy wykorzystaniu różnego typu ścierniw)
- hydromonitoring
(wykonujemy czyszczenie betonu oraz innych powierzchni za pomocą wysokiego ciśnienia wody o sile od 0- 1000 bar)
- śrutowanie betonu
(wykonujemy oczyszczanie powierzchni betonu z mleczka cementowego oraz różnego istniejącego typu powłok)
- frezowanie betonu
(wykonujemy frezowanie betonu na wymaganą głębokość)

podzial

sklep